روز خونین ارتش سوریه و مقاومت در جبهات سوریه

۸ مهر ۱۳۹۶ / ۸۹ بازدید


پنج شنبه با حمله گسترده ی داعش در خط تماس طولانی بین الشولا، السخنه و T۳ که با استفاده از انتحاری ها و نیروهای خط شکن با تعداد زیاد همراه بود و همچنین کمین انفجاری فبلق الرحمن در غوطه شرقی برای نیروهای گارد ریاست جمهوری سوریه آمار کم سابقه ای از شهدای ارتش و مقاومت ثبت شد.
در دفع حمله سنگین داعش که دواعش با عنوان غزوه ی ابی محمد العدنانی از آن یاد کردند حدود ۷۰ نفر از نیروهای ارتش، حزب الله و مقاومت به شهادت رسیدند یا مفقود شدند.
اما در مرحله دوم عملیات ارتش سوریه در عین ترما با پیشروی ارتش به قسمتهایی از عین ترما که سالها در اختیار مسلحین بود، تعداد زیادی از نیروها با انفجار مجموعه تونلهایی به طول حدود ۶۰۰ متر در زیر مکانهای استقرارشان مواجه شدند که بین ۴۵ تا ۵۲ نیروی ارتش سوریه بر اثر این کمین به شهادت رسیدند. (تصویر لحظه ی انفجار تونلها)
مسلحین فیلق الرحمن با انتشار ویدیویی از داخل مجموعه تونلهایی در عین ترما نحوه ی کارگذاری مواد منفجره را به تصویر کشیدند و نشان دادند مدتها منتظر پیشروی ارتش سوریه در ساختمانهای بالای تونلها بوده اند.
با در نظر گرفتن شهدای بقیه جبهات مانند شرق سلمیه، بیت جن در شمال قنیطره و شهید الفوعه و کفریا مجموعا آمار شهدای دیروز به نزدیک ۱۵۰ شهید رسید که از ابتدای جنگ کم سابقه و در سال ۲۰۱۷ که سال پیروزیهای مهم جبهه مقاومت بوده بی سابقه است.
روح همه شهدای جبهه مقاومت قرین رحمت پروردگار.