چهارشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۷
۱۸:۰۴:۴۶

ورود به مدیریت کاربری

آمار بازدید

تعداد بازدید امروز : ۲۰۳

تعداد بازدید هفته :۵۳۳

تعداد بازدید کل : ۳۴۳۴۰۸

فعالیتهای فرهنگی

حاج اسماعيل ططري كرمانشاهي علاوه بر فعاليتهاي اجرايي سياسي و نظامي همواره دغدغه

هاي علمي و فرهنگي خويش را دنبال ميكرد كه حاصل اين كوششها دهها مقاله و گفتار است

كه كنفرانسها و سمينارها ارائه و ايراد شده است حاج اسماعيل ططري با توجه به اشرافيتي

كه به علم رجال غرب كشور و تاريخ ايران باستان داشت و يكي از فردوسي شناسان محسوب

مي شد كه حاصل آن دهها سخنراني در دانشگاههاي ايران و خارج از ايران مانند دانشگاه

ملي مسكو و دانشگاه قطر بخصوص در بين شرق شناسان روسيه در خصوص زبان و ادبيات

پارسي كه با استقبال گسترده روبرو شد اين اقدام تاثير فراواني در جهت باز شناخت بيشتر

ادبيات پارسي در خاج از كشور داشت

 

در دست تكميل