دفاع مقدس

  • هفته اول جنگ پادگان ابوذر حاج اسماعيل ططري و ابوشريف
  • گيلانغرب سال ١٣٥٩ غالب افراد در تصوير به شهادت رسيده اند